Tầm nhìn - Sứ mệnh

 

Tầm nhìn

Đến năm 2020, Mỹ Nghệ Việt trở thành nhà phân phối và xúc tiến thương mại tin cậy nhất của khách hàng trong nước và quốc tế trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.

Sứ mệnh

Xúc tiến và phân phối các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chuyển tải nét văn hóa thuần Việt

Cùng cộng đồng tiến bộ góp phần gìn giữ, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa Việt qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ